Hipoterapia

Hipoterapia to działanie yoururl.com mające na celu przywracanie inquiry zdrowia i sprawności przy pomocy konia i jazdy konnej. Jest wyjątkową i niepowtarzalną metodą usprawniania dzięki obecności konia – współterapeuty. Koń i jego ruch dają zupełnie nowe i niespotykane w innych metodach terapeutycznych możliwości.
Zajęcia w naszym Ośrodku prowadzone są na doświadczonych spokojnych koniach przez hipoterapeutę, psychologa z wieloletnim doświadczeniem.

Co dzieciom dają powyższe zajęcia:

 • dobrą zabawę i miłe spędzenie czasu,
 • poprawę rozwoju psychoruchowego,
 • wzrost poczucia odpowiedzialności i samodzielności,
 • wzrost poczucia własnej wartości i samooceny,
 • wzrost poczucia sprawstwa,
 • przełamywanie lęku i oporów przed kontaktem z otoczeniem społecznym,
 • kształtowanie wrażliwości, odpowiedzialności, opiekuńczości i innych pożądanych zachowań społecznych,
 • relaksację, wyciszenie i obniżenie pobudliwości nerwowej,
 • wzrost wydolności fizycznej,
 • poprawę koordynacji wzrokowo- ruchowej,
 • pokazanie dzieciom z rodzin zagrożonych patologizacją alternatywnych form spędzania wolnego czasu.