Poprawiamy naszą komunikację i zdolność pracy w grupie

Temat: Jak konie rozmawiają ze sobą, a jak my – poprawna komunikacja i współpraca w grupie

Miejsce: Ośrodek Stajnia na Kępie w miejscowości Skierdy 5 km od Nowego Dworu Mazowieckiego

Czas: Około 3 godziny

Koszt:

Grupa 26 osób i więcej 25 zł od dziecka

Grupa do 26 osób 650 zł za całość

Kontakt:

Katarzyna Sibilska 501 092 930

Magdalena Spława-Neyman 501 080 085 stajnianakepie@gmail.com

Program wycieczki:

(może ulec zmianom w zależności od zainteresowania dzieci poszczególnymi częściami)

 • Zajęcia teoretyczne w stajni na temat koni – dzieci poznają zwyczaje i sposób życia koni, zapoznają się ze sprzętem jeździeckim i z rolą konia we współczesnym świecie oraz z zasadami bezpieczeństwa (wykład oczywiście jest dostosowany do wieku uczestników). Oprowadzenie po stajni, poznanie koni, nawiązywanie kontaktu: głaskanie, karmienie.
 • Gra terenowa

Gra wykorzystuje elemety zajęć typy teambuilding, metod poprawiających relacje w grupie, uczących współpracy i

współdziałania. Dzieci muszą wykonać w czasie gry szereg zadań wymagających współpracy i koordynacji działań.

Gra terenowa jest formą grupowej rozrywki odbywającej się według z góry ustalonego scenariusza. Uczestnicy gry terenowej mają do wykonania pewne zadania, które wymagają od nich nie tylko wysiłku umysłowego, ale również sprawności fizycznej. Dzieci mają za zadanie korzystając ze wskazówek i podpowiedzi znaleźć elementy rzędu jeździeckiego ukryte na otaczających nasz ośrodek malowniczych łąkach. Zabawa jest pewną formą znanej wszystkim zabawy w podchody połączoną z zadaniami umysłowymi i ruchowymi. Dzieci bardzo łatwo wchodzą w klimat gry i bawią się wyśmienicie.

 • Zajęcia teoretyczne na temat komunikowania się koni w stadzie, jak my komunikujemy się w naszych „stadach”, czego możemy się od koni nauczyć. Poruszana problematyka to: kwestie przywództwa, hierarchii, zaufania i bezpieczeństwa w grupie.
 • Zajęcia plastyczne integracyjne, diagnozujące i poprawiające relacje w grupie
 • Samodzielne nawiązanie kontaktu z końmi

Dzieci mają okazję wykorzystać zdobytą wiedzę. Każde dziecko może samodzielnie lub z pomocą spróbować: przygotować konia do jazdy, wyczyścić, pogłaskać, nakarmić nawiązać z nim kontakt (forma uzależniona od liczebności grupy)

 • Pokaz komunikacji z koniem.
 • Ognisko z kiełbaskami (zapewniamy kiełbaski, pieczywo, napoje, ketchup, musztardę, jednorazowe tacki, kubeczki, sztućce)
 • Na koniec każde dziecko ma możliwość skorzystania z krótkiej przejażdżki na kucyku. Nasze konie są spokojne i bezpieczne, przygotowane do pracy z dziećmi (pracują również w hipoterapii).

Nasze cele to:

  • Doskonalenie umiejętności pracy w grupie,
  • Propagowanie szacunku do zwierząt i przyrody, zapoznanie dzieci z końmi,
  • Wykorzystanie terapeutycznych wartości kontaktu z naturą,
  • Pobudzenie dziecięcej wyobraźni i kreatywności,
  • Bardzo, bardzo dobra zabawa.

Comments are closed.