Poprawiamy naszą komunikację i zdolność pracy w grupie

Temat: Jak konie rozmawiają ze sobą, a jak my – poprawna komunikacja i współpraca w grupie

Miejsce: Ośrodek Stajnia na Kępie w miejscowości Skierdy 5 km od Nowego Dworu Mazowieckiego

Czas: Około 3 godziny

Koszt:

Grupa 25 osób i więcej – 35 zł brutto od dziecka

Grupa do 25 osób – 45 zł brutto […]