Stajnia na Kępie


…ZAPRASZAMY NA OBOZY LETNIE

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE TUTAJ


SZKOŁY I PRZEDSZKOLA ZAPRASZAMY NA WYCIECZKI

SZCZEGÓŁOWE PROGRAMY tutaj

Kompleks rekreacyjny Stajnia na Kępie mieści się w miejscowości Skierdy 25 km od centrum Warszawy na skraju malowniczych nadwiślańskich łąk. Na terenie ośrodka znajduje się uroczy dom o charakterze średniowiecznego zamczyska z pokojami noclegowymi, dwie stajnie oraz zaplecze w postaci wiat, zadaszeń i miejsc noclegowych. Dysponujemy 14 hektarami łąk przystosowanymi do wypasu koni oraz wykorzystywanymi podczas wszelkiego rodzaju imprez.

Łatwy dojazd i przepiękna okolica czyni z ośrodka doskonałe miejsce do wypoczynku od gwaru miasta.

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej www.stajnianakepie.pl są własnością Stajni na Kępie. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można ujrzeć lub przeczytać na tej stronie są – o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej – chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Stajni na Kępie. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów strony (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone. Strona oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.).